KALENDARIUM

24 IX 1860 r. W Wielkich Chełmach k. Chojnic przychodzi na świat Teodora Agata Fethke - malarka, folklorystka, animatorka sztuki i przemysłu ludowegona kaszubach, Współzałożycielka i Kustosz Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach Kiszewskich. Urodziła się w rodzinie niemieckiego nauczyciela. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Berlina, aby rozwijać swój talent artystyczny. W tzw. szkole Lettego (Letthaus) poznała nowe kierunki malarstwa, współczesną sztukę stosowaną, a także uczyła się grafiki użytkowej, zdobnictwa i hafciarstwa.
4 IV 1874 r. W Iwicznie na Kociewiu urodził się Izydor Gulgowski - nauczyciel, folklorysta, etnograf, pisrz i poeta, Twórca Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach Kiszewskich. W l. 90-tych XIX w. ukończył seminarium nauczycielskie w Tucholi, a następnie pracował jako nauczyciel w kaszubskich wsiach - Dzierżążnie k. Kartuz i Konarzynach k. Kościerzyny. W 1898 r. został nauczycielem we Wdzydzach Kiszewskich (wówczas Sanddorf) i pełnił tę funkcję do 1912 r. kiedy to przeszedł w stan spoczynku.
V 1899 r. Ślub Agaty Teodory Fethke z Izydorem Gulgowskim. Według przekazów rodzinnych, do ich pierwszego spotkania doszło podczas pobytu Agaty Teodory u brata, proboszcza w Wielu. Płynący łódką student seminarium nauczycielskiego, Izydor Gulgowski, zauważył piękną kobietę, malującą Jezioro Wdzydzkie. Podpłynął bliżej i usłyszał: "Chcesz, namaluję ci miłość". On był młodszy o 14 lat, ona miała wracać do Berlina, ale gwałtowne uczucie, mimo protestów jej rodziny (pokonanych przez Teodorę kilkudniową głodówką!), doprowadziło do zawarcia małżeństwa.
V 1906 r. Teodora (z d. Fethke) i Izydor Gulgowscy wykupili od miejscowego gospodarza Michała Hinca XVIII-wieczną chałupę podcieniową, w której założyli Kaszubskie Muzeum we Wdzydzach - pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu.
1906/07 r. Początki prac Izydora i Teodory Gulgowskich nad wskrzeszeniem tradycji przemysłu domowego (hafciarstwa, plecionkarstwa) we Wdzydzach.
1907 r. Powołanie w Kartuzach Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którego Gulgowski był sekretarzem, a także redaktorem pisma wydawanego przez Towarzystwo "Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde".
1911 r. Opublikowanie książki Izydora Gulgowskiego "Von einem unberkannten Volke in Deutschland".
22 IX 1925 r. Śmierć Izydora Gulgowskiego.
1929 r. Teodora Gulgowska sprzedaje Skarbowi Państwa zbiory Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach oraz małą parcelę, na której usytuowane było Muzeum. Gulgowska pozostaje opiekunem muzeum z ramienia Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
16 VI 1932 r. Pożar we Wdzydzach, który niszczy Muzeum i dom Teodory Gulgowskiej.
1936 r. Odbudowa spalonej chałupy muzealnej.
1949 r. Upaństwowienie Muzeum po notarialnym przekazaniu zbiorów Muzeum Pomorskiemu w Gdańsku w 1948r.
1 I 1950 r. Teodora Gulgowska otrzymuje angaż kancelistki Muzeum we Wdzydzach w Muzeum Pomorskim w Gdańsku.
21 II 1951 r. Śmierć Teodory Gulgowskiej z.d. Fethke. Spoczęła obok męża Izydora we wspólnym grobie położonym na terenie Muzeum we Wdzydzach.
1954 r. Przeniesienie chałupy rybackiej z Wdzydz Tucholskich przez Wiktora Grulkowskiego - opiekuna zbiorów, i pod nadzorem Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Od tej pory Muzeum znane jest pod nazwą "Chaty kaszubskie".
1959 r. Wyposażenie wnętrza chałupy rybackiej pod kierunkiem dr. Longina Malickiego.
24 I 1970 r. Formalne powołanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego na podstawie decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w wyniku wieloletnich starań lokalnego środowiska i miłośników kultury regionu.
1970 r. Opracowanie pierwszej wersji planu zagospodarowania przestrzennego muzeum przez etnografa Wojciecha Błaszkowskiego, zabykoznawcę i historyka sztuki Jerzego Frycza oraz architekta Brunona Wandtke.
1971 r. Przekazanie zwiedzającym wystaw w zagrodzie z Nakli. Do muzeum przeniesiono 7 obiektów architektury (w tym wiatrak z Jeżewnicy).
1972 r. Wyposażenie wnętrza w chałupie z Lipuskiej Huty pod kierunkiem dr. Longina Malickiego.
13-15 VII 1973 r. Odbył się w Muzeum we Wdzydzach pierwszy Jarmark Wdzydzki - obecnie największa na Kaszubach doroczna impreza folklorystyczna. Jej 32 edycja otrzymała II nagrodę w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2006.
1976 r. Opracowanie drugiej, poszerzonej wersji planu zagospodarowania przestrzennego Muzeum uwzględniającego budownictwo z Kociewia i Borów Tucholskich. Kierownictwo - prof. Andrzej Baranowski z Politechniki Gdańskiej, współpraca dr Tadeusz Sadkowski, Benedykt Malinowski, Jerzy Frycz i Wojciech Błaszkowski.
1980-87 r. Prace konserwatorskie przy przeniesieniu kościoła ze wsi Swornegacie.
4 VII 1987 r. Poświęcenie przeniesionego do Muzeum we Wdzydzach kościoła ze wsi Swornegacie - wówczas jedynej czynnej świątyni działającej w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce.
4 XII 1993 r. Powstało Towarzystwa Przyjaciół Muzeum we Wdzydzach.
16 VII 1994 r. Oddanie do użytku wiatraka typu holenderskiego z Brus - nagroda II stopnia w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 1994.
20 IX 1995 r. Odzyskanie przez Muzeum we Wdzydzach barokowych organów gabinetowych wykonanych w 1765 r. przez gdańskiego organistę Gottfrieda Weinerta i stanowiących oryginalne wyposażenie przeniesionego do Muzeum kościoła ze Swornegaci.
18 V 1996 r. Otwarcie w Muzeum we Wdzydzach wystawy stałej "Teodora i Izydor Gulgowscy w 90-lecie powstania Muzeum". Wystawę zmodernizowano w 2014 r.
1999 r. Na 22 ha terenie muzeum odbudowano łącznie 40 zabykowych budynków z Kaszub i Kociewia, w magazynach zgromadzono 20, a na przeniesienie w terenie oczekuje następnych 20.
11 XII 2000 r. Nadanie Muzeum we Wdzydzach nowej nazwy: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny imienia Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.
2 V 2004 r. Przekazanie Muzeum we Wdzydzach przez Instytut Herdera w Marburgu i Muzeum Braci Grimm w Cassel wystawy archiwalnych fotografii Aleksandra Treichla pt: "Polacy, Niemcy i Kaszubi. Życie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 r."
18 V 2004 r. Otwarcie po wieloletniej odbudowie i wyposażaniu XVII-wiecznego dworu z Luzina - II nagroda w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2004 w kategorii "Konserwacje".
4-8 X 2006 r. Zjazd Muzealników Skansenowskich w 100-lecie powstania Muzeum we Wdzydzach.
24 V 2011 r. Otwarcie w Muzeum we Wdzydzach karczmy zajezdnej z Rumi - wraz z sektorem wejściowym - odbudowanej po 40 latach od rozbiórki.
24 V 2012 r. Publikacja dwujęzycznego reprintu książki Izydora Gulgowskiego wydanej w 1910 r. pt. "Von einem unberkannten Volke in Deutschland - O nieznanym ludzie w Niemczech".
18 V 2013 r. Otwarcie w Muzeum we Wdzydzach kościoła ewangelickiego z Bożegopola Wielkiego z wystawą stałą we wnętrzu pt: "Dawna sztuka sakralna Pomorza Gdańskiego".