WYDAWNICTWA

Katalog „Wdzydzkiego Haftu Kolorowego” jest pierwszym tak obszernym opracowaniem koncepcji haftu autorstwa Teodory Gulgowskiej, na podstawie której wykształcił się późniejszy haft kaszubski.

"Co dzisiaj można uznać za kaszubskie?
I co oznacza określenie „kaszubskie"?"

Zapraszamy do lektury albumu pt. "ZNAKI TOŻSAMOŚCI",
autorstwa Katarzyny Kulikowskiej i Piotra Zatonia.
Znajdziecie w nim przedstawienia wzoru haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej.

Album składa się przede wszystkim z fotografii zebranych z domowych archiwów mieszkańców Wdzydz w latach 2015-2016. Przyjęty w albumie układ chronologiczny (najwcześniejsze zdjęcia pochodzą z początku XX wieku, najpóźniejsze z ok. 2000 roku) w sposób najbardziej wyraźny uwidacznia proces modernizacji i wynikające z niego przekształcenia - wsi, wybranych gospodarstw, mody (np. ubiór, fryzury), jak również historię poszczególnych rodzin. Album WDZYDZANIE można zakupić w kasie muzeum.

WESELE KASZUBSKIE WG. I. GULGOWSKIEGO to niezwykła podróż w czasie, wyprawa w czasy dawno minione. To fotograficzna opowieść o dawnych zwyczajach kaszubskich, opisanych ponad sto lat temu przez Izydora Gulgowskiego, ponownie przywołanych do życia przez autora zdjęć, Radosława Brzozowskiego i muzealny zespół, opowieść unikalna, opowiedziana tak, jak ukazana mogłaby być stworzoną sto pięćdziesiąt lat temu; na szklanej płycie. To pierwszy w Polsce album prezentujący wyłącznie zdjęcia wydane w technice ambrotypii.

Publikacja MAŁE ŚWIATY jest elementem towarzyszącym wystawie „Muzeum do zabawy?”. Treść książki jest ściśle powiązana ze scenariuszem ekspozycji. Kolorowe, ciekawe graficznie i niekiedy dowcipne ilustracje opracowane m. in. w oparciu o materiały archiwalne M-KPE obrazują historię oraz charakter pracy muzeum skansenowskiego. Chcemy pokazać, że każdy z nas może być badaczem – etnologiem, antropologiem, muzealnikiem, że tworzenie własnych, autorskich kolekcji może być świetną, rozwijającą zabawą, a kolekcjonowanie (przedmiotów, opowieści, historii) – początkiem wielkiej, życiowej przygody. Dzięki tej książeczce będzie można zabrać kawałek muzeum do domu.

"Modrô krôjna" - przewodnik po muzeum (architerktura, zbiory, wystawy we wnętrzach) opracowany wg koncepcji dra Tadeusza Sadkowskiego przez pracowników muzeum. Jest to jednocześnie monografia kultury ludowej
Kaszub i Kociewia. Książka ułatwia poznawanie rozległej i wielowątkowej wystawy plenerowej, dostarcza też podstawowych informacji na temat historii, etnografii oraz języka na Pomorzu Gdańskim w przeszłości.
Szczególnie przydatna w nauczaniu regionalnym.
WYDAWNICTWO MASTA 2001

Nakład wyczerpany!

Bezpłatna ulotka pełniąca funkcję przewodnika, która zawiera mapę Muzeum oraz skrócone opisy wzgromadzonych w nim obiektów.

Pobierz PDF

 

Bezpłatny Kalendarz Wydarzeń jest wydawany co roku i zawiera opisy organizowanych przez Muzeum imprez plenerowych, widowisk obrzędowych oraz wystaw czasowych.

 


"Kościół ze Swornegaci"
- monografia XVIII w zabytkowego obiektu przeniesionego do Muzeum ze wsi Swornegacie w latach 80-tych XX w. Tekst autorstwa dra Tadeusza Sadkowskieg i archiwalne fotografie przybliżają historię zabytku oraz wyposażenia wnętrz. Stylowa oprawa plastyczna wydawnictwa jest pracą dyplomową Jacka Michałowskiego na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku.
Monografia w języku polskim, streszczenia i tłumaczenia podpisów pod zdjęciami w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim.
Nakład wyczerpany!

Tadeusz Sadkowski
"Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII i XIX wieku"

Cena: 31.50 PLN

Katalog wystawy
"Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu"
Autorzy: Rysicova Lenka, Cvikl Zdenek, Klein Sonia, Sudak Dorota,
Sadkowski Tadeusz
ISBN 83-906684-2-4

 

Katalog wystawy stałej
"Ks. ppłk. Józef Wrycza - działacz niepodległościowy"
Autorzy: Andrzej Gąsiorowski, Lech J. Zdrojewski , Teresa Lasowa,
Bogdan Chrzanowski, Krzysztof Steyer, Józef Borzyszkowski
ISBN 83-906684-3-2

 

Katalog eksponatów z wystawy stałej
"Założenia dworskiego z Luzina"
Pod redakcją Teresy Lasowej
Autorzy: Tadeusz Sadkowski, Benedykt Malinowski, Hanna Nogossek,
Bernhard Lauer
ISBN 83-919698-2-7

 

"32. Plener rzeźby w granicie - Wdzydze 2012"Płyta "Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych WDZYDZANKI"
Na prezentowanej płycie - wydanej przez Muzeum wspólnie z Instytutem Sztuki PAN - znalazł się tylko wybór kilkudziesięciu spośród nagranych w latach 1951, 1964 i 1981 pieśni w wykonaniu Władysławy Wiśniewskiej. Większość z nich to tradycyjny repertuar ludowy, rejestrowany na Kaszubach przez badaczy jeszcze w XIX w. Wiele z tych pieśni nagrywał prof. Łucjan Kamieński w okresie międzywojennym. W drugiej części płyty zamieściliśmy wybór z repertuaru zespołu „Wdzydzanki” jako ilustrację przemian funkcji repertuaru z tradycyjnego na przekaz sceniczny.
Cena: 5.80 PLN