WYDAWNICTWA

"Modrô krôjna" - przewodnik po muzeum (architerktura, zbiory, wystawy we wnętrzach) opracowany wg koncepcji dra Tadeusza Sadkowskiego przez pracowników muzeum. Jest to jednocześnie monografia kultury ludowej
Kaszub i Kociewia. Książka ułatwia poznawanie rozległej i wielowątkowej wystawy plenerowej, dostarcza też podstawowych informacji na temat historii, etnografii oraz języka na Pomorzu Gdańskim w przeszłości.
Szczególnie przydatna w nauczaniu regionalnym.
WYDAWNICTWO MASTA 2001

Nakład wyczerpany!

Bezpłatna ulotka pełniąca funkcję przewodnika, która zawiera mapę Muzeum oraz skrócone opisy wzgromadzonych w nim obiektów.

Pobierz PDF

 

Bezpłatny Kalendarz Wydarzeń jest wydawany co roku i zawiera opisy organizowanych przez Muzeum imprez plenerowych, widowisk obrzędowych oraz wystaw czasowych.

Pobierz PDF


"Kościół ze Swornegaci"
- monografia XVIII w zabytkowego obiektu przeniesionego do Muzeum ze wsi Swornegacie w latach 80-tych XX w. Tekst autorstwa dra Tadeusza Sadkowskieg i archiwalne fotografie przybliżają historię zabytku oraz wyposażenia wnętrz. Stylowa oprawa plastyczna wydawnictwa jest pracą dyplomową Jacka Michałowskiego na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku.
Monografia w języku polskim, streszczenia i tłumaczenia podpisów pod zdjęciami w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim.
Nakład wyczerpany!

Tadeusz Sadkowski
"Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII i XIX wieku"

Cena: 31.50 PLN

Katalog wystawy
"Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu"
Autorzy: Rysicova Lenka, Cvikl Zdenek, Klein Sonia, Sudak Dorota,
Sadkowski Tadeusz
ISBN 83-906684-2-4

Czytaj

Katalog wystawy stałej
"Ks. ppłk. Józef Wrycza - działacz niepodległościowy"
Autorzy: Andrzej Gąsiorowski, Lech J. Zdrojewski , Teresa Lasowa,
Bogdan Chrzanowski, Krzysztof Steyer, Józef Borzyszkowski
ISBN 83-906684-3-2

Czytaj

Katalog eksponatów z wystawy stałej
"Założenia dworskiego z Luzina"
Pod redakcją Teresy Lasowej
Autorzy: Tadeusz Sadkowski, Benedykt Malinowski, Hanna Nogossek,
Bernhard Lauer
ISBN 83-919698-2-7

Czytaj

"32. Plener rzeźby w granicie - Wdzydze 2012"

Czytaj


Płyta "Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych WDZYDZANKI"
Na prezentowanej płycie - wydanej przez Muzeum wspólnie z Instytutem Sztuki PAN - znalazł się tylko wybór kilkudziesięciu spośród nagranych w latach 1951, 1964 i 1981 pieśni w wykonaniu Władysławy Wiśniewskiej. Większość z nich to tradycyjny repertuar ludowy, rejestrowany na Kaszubach przez badaczy jeszcze w XIX w. Wiele z tych pieśni nagrywał prof. Łucjan Kamieński w okresie międzywojennym. W drugiej części płyty zamieściliśmy wybór z repertuaru zespołu „Wdzydzanki” jako ilustrację przemian funkcji repertuaru z tradycyjnego na przekaz sceniczny.
Cena: 5.80 PLN