PLENER RZEŹBY W GRANICIE

Jedną ze stałych form działalności artystycznej Muzeum jest Plener Rzeźby w Granicie - organizowany we Wdzydzach od 1974 r. Uczestniczy w nim grono polskich i zagranicznych artystów profesjonalnych tworzących w granicie m.in.: Ewa Beyer-Formela, Anna Bem-Borucka, Dąbrówka Tyślewicz, Michał Gałkiewicz, Leon Grudz, Zbigniew Maleszewski, Janusz Tkaczuk, Jacek Zwoniarski, Marta Branicka, Teresa Klaman, Wojciech Sęczawa, Sabine Albers, Monika Edzards, Stanisław Gierada, Simo Helenius, Mariola Kalicka - Królczyk, Arto Lapalainen, Bogdan Markowski, Lore Nynnel, Juhani Saksa, Ikuya Sasagawa, Maria Wojtiuk, Zenichi yokoyama, Piotr Tyborski, Isia Filipska, Krystyna Bogusławska, Krystyna Jeż - Kręcicka, Marian i Wiesław Ramachowie, Piotr Nowek, Mira Kalkowska, Marek Bogdaszewski, Wiktor Gajda, Krystyna Kunecka, Wojtek Pietranik, Ludmiła Stehnowa, Zbigniew Jóźwik, Julia Oro, Mariusz Kulpa, Bernard Uberall, Leon Podsiadły, Ryszard Ichnatowicz, Zenon Sapała, Edward Łagowski, Stanisław Radwański, Irena Zabrocka .
Część wykonanych prac pozostaje na miejscu tworząc plenerową wystawę form rzeźbiarskich wtopioną we wdzydzki pejzaż.

32. Plener Rzeźbiarski - Wdzydze 2012


Od 1994 r. współorganizatorem pleneru jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum we Wdzydzach,
a wspierającymi finansowo Województwo Pomorskie, Gmina Miasta Sopot oraz Starostwo Powiatowe
w Kościerzynie.

Plener odbywa się tradycyjnie w sierpniu.