Prześlij swoją opinię o Muzeum :

Data zwiedzania

Adres e-mail

Twoje uwagi

Aby uniknąć zakwalifikowania wiadomości jako SPAM, podaj sumę:

6 + 3 = ?

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, jak: imię, pseudonim, adres e—mail lub inne dane osobowe podane w treści: „Treść wiadomości” w celu zapoznania się z przesłaną wiadomością oraz udzielenia na nią odpowiedzi.

Klauzula informacyjna
• Administratorem danych jest Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Piątak (ppiatak@kancelariapiatak.pl).
• Cel przetwarzania danych: zapoznanie się z treścią wiadomości oraz udzielenie na nią odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielania odpowiedzi.
• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
• Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,ontaktu