Z uwagi na sytuację epidemiologiczną
termin, program i formuła wydarzenia
mogą ulec zmianie!