W 2016 roku muzeum realizuje zadanie
"ODTWORZENIE TRADYCYJNEJ ZIELENI JAKO OTOCZENIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW W ZESPOŁACH ARCHITEKTONICZNYCH W MUZEUM NA WOLNYM POWIETRZU WE WDZYDZACH KISZEWSKICH" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Harmonogram rzeczowo - finansowy:

Wyszczególnienie Koszt kwalifikowany Dotacja WFOŚ (zł)
RAZEM W tym na pokrycie
wydatków i zakupów inwestycyjnych wydatków bieżących
PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW, ZAŁOŻENIE WARZYWNIKÓW, RABAT KWIATOWYCH I OGRODU ZIOŁOWEGO 129 524,00 100 000,00 0,00 100 000,00
REWALORYZACJA PARKU GULGOWSKICH 11 912,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM 141 436,00 100 000,00 0,00 100 000,00