Realizacja zadania
"ODTWORZENIE TRADYCYJNEJ ZIELENI
JAKO OTOCZENIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW
W ZESPOŁACH ARCHITEKTONICZNYCH W MUZEUM NA WOLNYM POWIETRZU WE WDZYDZACH KISZEWSKICH"
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.